Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Sauska tavaszi csomag játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Sauska Borászat

2022. március 30.-április 13.

„Tavaszi csomag” Nyereményjáték játékszabályzat

A játék időtartama: 2022. március 30.-április 13.

A sorsolás időpontja: 2022. április 14. 14 óra

A sorsolás gépi sorsolás útján történik. 

A pályázat kiírója: Sauska & Társa Kft. (továbbiakban „Kiíró”)

A nyereményjátékban összesen 3 nyertest sorsolunk ki, akik a következő nyeremények egyikét kaphatják meg:

  • 1 palack Rosé Villány 2021
  • 1 palack Sárgamuskotály Tokaj 2021
  • 1 palack Rose Brut NV pezsgő

A játékban azok vehetnek részt, akik feliratkoznak a Sauska hírlevelére, illetve bekövetik a Facebook oldalát vagy Instagram csatornáját, like-olják a nyereményjáték beharangozó posztját és kommentben betaggelik, akivel szívesen elfogyasztanák a nyereményüket.  Egy nyertes maximum egy Nyereményt nyerhet. 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

A játékban azok vehetnek részt, akik 2022. március 30. és április 13. között feliratkoznak a Sauska hírlevelére, illetve bekövetik a Facebook oldalát vagy Instagram csatornáját, like-olják a nyereményjáték beharangozó posztját és kommentben betaggelik, akivel szívesen elfogyasztanák a nyereményüket.  Egy nyertes maximum egy Nyereményt nyerhet. 

A sorsolás a https://www.random.org/ weboldal segítségével történik, amely a résztvevők rendeléséhez kapcsolt sorszámok közül véletlenszerűen sorsolja ki a nyertes számot.

Nyeremények

A nyereményjátékban a következőket sorsolják ki:

  • 1 palack Rosé Villány 2021
  • 1 palack Sárgamuskotály Tokaj 2021
  • 1 palack Rose Brut NV pezsgő

 Egy nyertes maximum egy Nyereményt nyerhet.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni közteher fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli. A Kiíró a nyertes nevét a Sauska Borászat Instagram (https://www.instagram.com/sauskawines) és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Sauskaboraszat) hozza nyilvánosságra a sorsolást követő két munkanapon belül. 

A nyertest Messengeren, illetve Instagramon értesítjük a nyertességről, a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről Facebook személyes üzenetben egyeztetünk velük. Kiíró a nyeremény tekintetében nyereményenként 1 fő tartaléknyertest sorsol. 

A tartaléknyertes a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.


Egyéb rendelkezések
A játékban kizárólag 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Kiíró a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 4 naptári nap alatt a nyertes által megadott elérhetőségen legalább 2 alkalommal megpróbálja a nyertessel felvenni a kapcsolatot. 

Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 4 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Kiíró először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget

Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, a Facebook működésének bármely zavara, vagy más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályain és mechanizmusán, nyereményein történő egyoldalú változtatás jogát.

A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Kiíró a Játékot jogosult visszavonni, megszüntetni, törölni.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához.  

A nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

Az adatok – a nyertes adatai kivételével, amelyek a hatályos adózási jogszabályok szerinti időre kerülnek rögzítésre – a Játék végétől számított 6 hónap elteltével törlésre kerülnek. A Játék az adatkezelésről az alábbi postai címen kérhet tájékoztatást, valamint azokon közölheti kifogását és tilthatja meg adatait további kezelését: 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró utca 1.

A Játék adatkezelője a Kiíró, azaz a Sauska & Társa Kft.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/Sauskaboraszat Facebook oldalon keresztül érhető el.

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A kiíró a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti. 

A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Budapest, 2022. március 30.

Sauska & Társa Kft.

Kiíró